Hayvan yetiştiricileri hayvan alımı yaparken nelere dikkat etmelidir? - Et Tavuk Piyasası

  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
Hayvan yetiştiricileri hayvan alımı yaparken nelere dikkat etmelidir?

Hayvan yetiştiricileri hayvan alımı yaparken nelere dikkat etmelidir?

yayla_manzarasi_duvar_kagidi_6791853Hayvan yetiştiricileri hayvan alımı yaparken nelere dikkat etmelidir?

 

Bulunulan bölgeye, amaca ve işletmede hayvanlara sağlanan barınak, bakım ve besleme, çevreden alınabilen hizmetler, coğrafik yapı, pazar vb. şartlara göre ırk tercihi yapılmalıdır.

Bakım, beslenme ve barınak gibi altyapı şartları yeterli olarak sağlanamıyorsa yüksek verimli kültür ırkları yerine zor şartlarda yaşamaya daha yatkın olan kültür melezi veya yerli hayvanlar tercih edilmelidir.

Damızlık hayvanlar ile ilgili ırk tercihi yapılmadan önce il-ilçe gıda tarım ve hayvancılık il müdürlüğünde görevli uzmanlardan görüş alınmalıdır.

Hayvan ırklarının kendine özgü farklı bakım ve besleme taleplerinin getireceği ek iş yükü nedeniyle işletmede birden fazla sığır ırkı ile çalışılması önerilmemektedir.

Damızlık hayvanlar iyi bilinen sağlıklı işletmelerden seçilmelidir.

Verim geçmişi bilinmeyen (pedigrisiz) hayvanlar işletmeye alınmamalıdır.

Damızlık hayvan seçiminde mümkünse tecrübeli kişilerden hizmet satın alınmalıdır.

Gebe düve alımında erken gelişme gösteren Jersey, Holstein gibi ırklarda tohumlama yaş aralığı 14-18 aylık, soğuk iklim hayvanı olan Simental, Montbeliard, Brown Swiss gibi ırklarda ise 15-19 aylık olanlara öncelik verilmelidir. Yine yoğun bakım ve besleme uygulayan (entansif) işletmelerde tohumlama yaşı 20 aylıktan büyük olan düvelerin, verime geçtiğinde çeşitli sorunlarının (güç doğum, verim düşüklüğü, döl tutmama v.b) olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Satın alınacak damızlık dişi sığırların Vücut Kondisyon Skorları 2,25-3,75 aralığında olmalıdır.

Gebelik süresi düşük olan hayvanlar işletmeye daha iyi adapte olacağından maksimum 7 aylık gebe hayvanlar işletmeye alınmalıdır

Damızlık dişi sığırların dış görünüşünde (tip özellikleri); sağrı yüksekliği, güç, vücut kondisyonu, göğüs genişliği, beden derinliği, sütçülük kondisyonu, sağrı eğimi, sağrı genişliği, lokomosyon, ayak-bacak ve meme yapısının arzulanan seviyede olup olmadığı aranmalıdır.

365 günde her inekten 1 yavru alınması hedefleri doğrultusunda süt, et veriminin yanı sıra döl verimi yüksek hayvanlar seçilmelidir.

İşletme ve pazar ihtiyaçları doğrultusunda sürü yapısı doğru planlanmalıdır.

Düveler özellikle doğumdan sonra çok sık bir arada olunacak hayvanlardır. Bu nedenle insana alışmaları için çaba harcanmalıdır.

Düvelerin yemlenmesi ve bakımının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için mümkünse gebelik tarihleri esas alınarak gruplandırılmalıdır.

Doğumlarla birlikte işletmenin hayvan sayısı artacağından gebe düvelerin muhtemel doğurma tarihleri esas alınarak yeterli buzağı barınma alanları ile buzağılıkta kullanılacak alet ekipmanlar tamamlanmalıdır

Besilik Hayvan

page_meclis-dersim-surgunu-at-koyun-kuzu-inek-ve-sigirlari-ariyor_461463124

Besiye alınacak hayvanlar; ırk, yaş, cinsiyet ve ağırlık yönünden aynı özellikte olmalıdır.

Besiye alınacak hayvanlar; besi kabiliyeti yüksek etçi veya kombine ırklardan yada melezi hayvanlar tercih edilmelidir.

Besiye alınan hayvanların kesime gönderileceği tarih, besi dönemindeki sıcaklıklar, bölgedeki hastalıklar, iç ve dış paraziter mücadele, aşılama ve biyogüvenlik tedbirlerine önem verilmelidir.

İşletmeye sonradan alınacak hayvanlar, en az 10 gün süreyle ayrı bir yerde karantinada tutulduktan sonra sağlıklı olduğu anlaşılan besi hayvanları, mevcut sürüye katılmalıdır. İşletmedeki hayvanlara, birçok bulaşıcı hastalığın sonradan alınan hayvanlardan geçtiği unutulmamalıdır.

Hayvanların bakılırken stres yaşamalarına imkan vermeyen serbest veya açık sistemli barınaklar/yapılar tercih edilmelidir.

Serbest dolaşımlı mekanlarda besilik erkek sığırlar arasında; sosyal yapıyı güçlendirerek stresi minimize etmek için 7-10 başlık ayrı üniteler/bölmeler düzenlenmelidir.

Kırmızı et fiyatlarının belirlenmesinde en önemli üretim maliyet kalemi yem girdileridir. Besi hayvanlarının yedikleri yemden azami şekilde yararlanmalarının sağlanması hedeflenmelidir.

Belirli periyotlarla besi hayvanlarının yemi ne oranda değerlendirdiğini tespit etmek amacıyla önündeki rasyonu ve gübreyi analiz ettirerek, maksimum düzeyde yemden yararlanmaları sağlanmalıdır.

Nakil ve Nakil Sonrası Bakım-Besleme

hayvanlar

Hayvanlar alışık oldukları çevrelerini, bazen sosyal gruplarını bırakmak ve alışık olmadıkları bir hayvan grubu içine ya da araç ortamına girmek zorunda kaldıklarında strese girmektedir. Bu nedenle nakil edilecek hayvanlarda travmaları minimize etmek için;

Hayvan satın alan bir işletme; hayvanların temel ihtiyaçlarını gözeterek, uygun araçla naklini sağlama yönünde tedbir almalıdır,

Nakil sırasında hayvan başına ayrılacak alan “yükleme yoğunluğu” olarak ifade edilmektedir. Yükleme yoğunluğuna tür, yaş, canlı ağırlık, cinsiyet, nakil süresi, çevre sıcaklığı, boynuz varlığı gibi faktörler etki etmektedir. Yükleme yoğunluğunun ölçülmesinde hayvan başına ayrılan alandan ziyade belli bir canlı ağırlığa ayrılan alanın tercih edilmesi daha doğrudur. Araç içinde hayvan yoğunluğunun artmasına bağlı olarak hayvanlarda düşme, yaralanma, yavru atmalarda önemli oranda artış olacağı yükleme esnasında göz önünde bulundurulmalıdır.

Türü (koyun, sığır gibi) ve cinsiyeti (erkek dişi) farklı hayvanlar ayrı nakledilmeli veya aynı nakil araçlarında farklı bölmelerde taşınmalıdır.

Hayvanlar nakil araçları içinde baş, boyun, bacak ya da vücudunun herhangi bir yerinden bağlanmamalıdır.

Hayvan nakil aracın taban döşemeleri üzerine en az 2 cm. kalınlığında yataklık, sap, saman, talaş v.b atılmalıdır.

Yükleme sırasında hayvanları yönlendirmek ya da hareket ettirmek için sopa ya da elektrikli övendire kullanılmamalıdır. Elektrikli övendire yerine, ince esnek bir çubuğun ucuna bağlanmış küçük naylon bir parça veya küçük bir kumaş yardımıyla hayvanlar hareket ettirilmelidir.

Hayvanların nakliye aracına yüklenmesinde ve indirilmesinde mutlaka uygun rampalardan yararlanılmalıdır. Rampalar; zemini kaymayı, kenarları ise hayvanın rampadan çıkmasını engelleyecek yükseklikte olmalıdır,

Hayvanlar aşağı doğru inmek yerine yukarı doğru çıkmayı tercih ederler. Bu nedenle indirmede kullanılacak rampanın meyil yönü yukarı yönde, 20-25° açıyla olmalıdır.

Hayvanlar gelmeden önce indirilecekleri alandaki yemliklere kaliteli kaba yem (kuru ot, kuru hasıl, kuru yonca, kuru fiğ vb.) konulmalıdır,

Yolculuğu tamamlayan hayvanlar mümkünse barındırılacak ahırlara veya ahırlarının çok yakınına ürkütülmeden indirilmelidir.

İndirilen hayvanlara; indirildikleri alanı tanıma fırsatı verilmeli bu amaçla 1-2 saat boyunca hayvanların yanına girilmemeli ve her türlü müdahaleden kaçınılmalıdır.

Nakil aracından indirilen hayvanlar, 1-2 saat dinlendirildikten sonra kontrolü su verilmelidir.

7-14 günlük bir kontrolü alıştırma programı ile hayvanlar yeme hazırlanmalıdır.

Özellikle bağlı duraklı ahırlarda hayvanların ahıra alıştırılması, zaman aldığından hayvanları bağlamak için aceleci davranılmamalıdır. Önce yemliklere kesif yem dökülmeli, bunu yemek için gelen hayvanlara yaklaşılarak bağlamaya çalışılmalıdır.

İlk kez bağlanan hayvanlar 4-5 gün boyunca sık aralıklarla izlenmelidir.

Hayvanlar geldikleri işletmede, nakliye ve yeni ortamdan dolayı strese girmekte oluşan strese bağlı direnç sistemlerinin zayıfladığı akıldan çıkarılmamalıdır.

Nakliye sonrası şekillenebilen öksürüğe karşı barınak içi havalandırma kapatılmamalı, içeride hava cereyanı oluşturmadan sürekli temiz hava bulundurulması garanti edilmelidir.

Satın alınan hayvanların indirileceği işletmede sığır bulunuyorsa, getirilen hayvanlar, ayrı bir ahırda karantinaya alınarak sağlık statüsü eşitlenene kadar bir araya konulmamalıdır.

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?BİRDE BUNLARA BAKIN

Facebook Sayfamız